Komunikujte s Vašimi zákazníkmi
real-time

Suppo Live chat je jednoduchá cesta ako komunikovať s Vašimi zákazníkmi na webe real-time.

Návštevník

Návštevník Vás môže osloviť s otázkou priamo na Vašom webe.

Agent

Vy mu môžete jednoducho odpovedať z administrácie.

Vyskúšať administráciu pomocou demo účtu:

Skúsiť Demo
Demo konto je pripravené, nie je potrebna žiadna registrácia.

Pripravujeme

Najzaujímavejšie komponenty nájdete popísané v sekcií funkcie. No tu Vám chceme predstaviť funkcionalitu, ktorú máme momentálne vo vývoji a chystáme ju spustiť v najbližšej dobe:


Suppo Live Chat - Virtuálny agent Tonny

Virtuálny agent Tonny

Nad myšlienkou virtuálneho agenta sme sa začali zamýšľať pri implementacií tzv. trigger-ov (automatických správ). Pri implementácií sme sa rozhodli, že nechceme ísť komplikovanou cestou a učiť zákazníkov "programovať" (pri definovaní auto. správ) - vysvetľovať čo je to IF-THEN-ELSE atd. Radšej im zavedieme do systému neurónovú sieť = virtuálneho agenta, ktorý sa naučí jednoduché komunikačé rutiny a plnohodnotne nahradí automatické správy. A časom toho zvládne ďaleko viac ... nechajte sa prekvapiť. Neural Network => Tonny

S oblaťou Strojové učenie sme sa stretli už na fakulte na rôznych predmetoch, no tu by sme radi dali do pozornosti publikácie pána profesora Igora Farkaša, ktorý v nás podnietil záujem v tejto oblasti na prednáškach Neurónové siete.


Viac o Neurónových sieťach